Titanium X Series Insulation Film

Contact

SPECIFICATIONS

Mã sản phẩm CNL-X10 CNL-X20 CNL-X30 CNL- X40 CNL-X55 CNL- X70 CNL- X80
Độ dày phim 50 50 50 50 50 50 50
Số lớp 2 2 2 2 2 2 2
Độ xuyên sáng 10% 20% 30% 40% 55% 70% 80%
Độ phản sáng (phía trong) 8% 8% 8% 9% 10% 11% 11%
Độ phản sáng (phía ngoài) 9% 9% 9% 10% 11% 12% 12%
Tỉ lệ chống chói 88% 77% 65% 54% 37% 20% 15%
Hệ số che ánh sáng 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.50
Hệ số cản nhiệt 0.21 0.26 0.30 0.34 0.39 0.43 0.43
Độ phản xạ 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.80
Lượng nhiệt xuyên qua 8% 9% 10% 11% 24% 31% 31%
Lượng nhiệt phản hồi 45% 45% 44% 44% 39% 36% 36%
Lượng nhiệt hấp thụ 47% 46% 46% 45% 37% 33% 33%
Tổng năng lượng loại bỏ 79% 78% 77% 76% 65% 60% 60%
Tỉ lệ chống tia hồng ngoại 98% 98% 98% 96% 94% 90% 90%
Tỉ lệ chống tia cực tím 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Hotline support 24/7

033 911 1188

BEST PRICE

Guarantee the best price in the market

INSTALLATION

Quick installation

WARRANTY

Genuine 3 year warranty

ONE EXCHANGE ONE

One exchange one in 3 years