PRIVACY POLICY

Với chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ cho bạn biết các thông tin các nhân thu thập được trên website này sẽ được sử dụng như thế nào. Khi sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Hãy đọc kỹ chính sách bảo mật trước khi sử dụng website hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Chúng tôi luôn tôn trọng và giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web, chúng sẽ luôn bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố. Do đó, bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ lúc nào bạn truy cập website để đảm bảo rằng bạn hiểu và biết chính xác những thông tin mình cung cấp sẽ được sử dụng vào mục đích gì.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Để nâng cao chất lượng dịch vụ trong chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin như: Tên, số điện thoại, email, … khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Những thông tin này được sử dụng để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn tại thời điểm đó. Ngoài ra, chúng tôi thu thập thêm một số thông tin khác như: trình duyệt bạn sử dụng, thờ gian truy cập, các trang bạn truy cập, … những thông tin này được sử dụng để cải thiện chất lượng và quản lý website.

ĐỐI TÁC THỨ BA VÀ LIÊN KẾT

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho các công ty khác trong nhóm. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của chính sách bảo mật. Ví dụ: Chúng tôi sẽ chuyển thông tin đến đại lý để hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho bạn. Chúng tôi có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro. Trong khuôn khổ chính sách bảo mật, chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong chính sách bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật. AZ STARS và các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google, có thể sử dụng cookies của Google Analytics hoặc cookies của bên thứ ba (như DoubleClick) để thu thập thông tin, tối ưu hóa và phục vụ cho mục đích quảng cáo dựa trên lần truy cập trang web của người dùng trong quá khứ.

COOKIES

Cookie là tập tin văn bản được sử dụng trên website AZ STARS có chức năng ghi lại các thông tin duyệt web trên ổ cứng của bạn. Các thông tin này bao gồm địa chỉ IP, thời gian, … bạn không cần cung cấp lại thông tin cho mỗi lần vào website, điều này sẽ giúp trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng và tiện lợi hơn. Các thông tin truy cập web của người dùng được ghi lại cũng sẽ giúp cho AZ STARS tối ưu hóa website, dịch vụ của mình.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

CÂU HỎI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.